ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Voor gebruik van de webshop gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden van Lenny huidverbetering & anti-aging (hierna: “LENNY”) in de versie die geldt bij het plaatsen van de bestelling.
 2. Je kunt de Algemene Voorwaarden opslaan en/of afdrukken. Je kunt deze ook via onze website oproepen.
 • 2 Overeenkomst en bestelprocedure, taal overeenkomst en contractanten
 1. Het gehele aanbod in de webshop is vrijblijvend. Een overeenkomst tussen jou en LENNY komt tot stand door uw bestelling per e-mail en de aanvaarding hiervan door LENNY. Direct na het plaatsen van jouw bestelling ontvangt je een automatische e-mail, waarin jouw bestelling wordt samengevat. Deze e-mail is uitsluitend bedoeld ter informatie. LENNY heeft hiermee jouw bestelling nog niet aanvaard. Voor zover niet anders vermeld in de webshop, zal jouw bestelling binnen vijf werkdagen worden verzonden. Bij betaling per Ideal of Bancontact wordt jouw bestelling aanvaard en de overeenkomst gesloten door het belasten van de betreffende bankrekening. Voor zover er in de webshop betreffende de levertijd niets anders wordt vermeld, zal jouw bestelling ook in dit geval binnen vijf werkdagen worden verzonden.
 2. Als je het gewenste product hebt gevonden, kan je dit vrijblijvend in jouw winkelwagen leggen door op de knop ‘ín winkelwagen’ te klikken. De inhoud van jouw winkelwagen kan je op elk moment vrijblijvend bekijken door op de knop winkelwagen bekijken te klikken. Je kunt altijd producten uit jouw winkelwagen verwijderen door op de X-knop (product wissen) te klikken. Ook kan je de aantallen veranderen. Als je de producten in jouw winkelwagen wilt kopen, klik je op de knop ‘Doorgaan met afrekenen. Vervolgens voer je jouw gegevens in. De verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *. Je hoeft zich niet te registreren. De gegevens worden versleuteld overgedragen. Als je jouw gegevens hebt ingevoerd, ga je naar de bestelpagina waar je jouw gegevens nogmaals kunt controleren. Je kunt gegevens wijzigen door op de “terug-knop” te klikken. Door op de knop “Bestelling plaatsen” te klikken, sluit je de bestelprocedure af.
 3. Je hebt de mogelijkheid je te registreren en een account aan te maken. In dat geval wordt de tekst van de overeenkomst door ons opgeslagen. Je kunt deze tekst dan via jouw account oproepen. Wil je je niet registeren, dan wordt de tekst van de overeenkomst niet opgeslagen.
 4. De taal van de overeenkomst is Nederlands.
 5. De overeenkomst tussen jou en LENNY komt tot stand met:

Lenny huidverbetering & anti-aging

Stommeerkade 2a

1431 EJ Aalsmeer

Telefoon: +31(0)6-40459532

e-mail: info@lennyhuidverbetering.nl

Internet: www.lennyhuidverbetering.nl

Register: Kamer van Koophandel, nummer: 57130264
BTW identificatienummer: NL002172510B64  (btw vrij ivm kleine ondernemersregeling)

 • 3 Levering, verzendkosten
 1. Jouw bestelling wordt geleverd op het door jou opgegeven afleveradres. Levering is uitsluitend mogelijk op adressen binnen Nederland en België.
 2. Bestellingen worden normaal gesproken binnen vijf werkdagen geleverd. Bij langere levertijden zal LENNY dit bij de productbeschrijvingen vermelden.
 3. Mochten onverhoopt niet alle gewenste artikelen op voorraad zijn, dan zijn deelleveringen mogelijk voor zover dit voor jou redelijk is. Je betaalt geen porto voor naleveringen.
 4. Tot een bestelling van EUR 50,00 brengt LENNY 6,95 verzendkosten per bestelling in rekening. Voor bestellingen vanaf EUR 50,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Facturering is uitsluitend mogelijk aan factuuradressen binnen Nederland en België.
 • 4 Herroepingsrecht, uitsluiting herroepingsrecht, retourzendingskosten

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Herroepingsrecht

Je kunt de koop binnen 14 dagen zonder opgave van redenen in tekstvorm (bv. brief, e-mail) ontbinden. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, echter niet voordat de ontvanger de producten heeft ontvangen (bij herhaalde levering van gelijksoortige producten niet voor ontvangst van de eerste deellevering). De ontbinding dient gericht te worden aan:
Lenny huidverbetering & anti-aging, Stommeerkade 2a, 1431 EJ Aalsmeer. Telefoon: + 31(0) 6-40459532. Email: info@lennyhuidverbetering.nl

Gevolgen van een herroeping
Bij een geldige herroeping dienen beide partijen de ontvangen prestaties terug te geven en eventueel ontvangen baten af te geven. Kan je de ontvangen prestaties en baten niet of deels niet of slechts in verslechterde toestand teruggeven resp. afgeven, dan dien je ons wat dit betreft een schadevergoeding te betalen. Voor een verslechtering van de producten of voor ontvangen baten hoef je uitsluitend een schadevergoeding te betalen als de baten of de verslechtering het gevolg zijn van omgang met de producten die verdergaat dan het controleren van de eigenschappen en de werking. Met het “controleren van de eigenschappen en de werking” wordt het testen en uitproberen van de betreffende producten bedoeld, zoals dit in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Producten die als pakket verzonden kunnen worden, dienen voor eigen risico te worden teruggestuurd. Je dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen, als de geleverde producten overeenkomen met jouw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan EUR 40 of als je bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor jou geen kosten verbonden aan een retourzending. Producten die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij je opgehaald. Aan een verplichting tot terugbetaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden. Deze termijn vangt aan op het tijdstip van de ontbinding en derhalve bij ontvangst door Lenny van jouw herroepingsverklaring.

 1. Uitsluiting herroepingsrecht
  Er bestaat geen herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand voor de levering van producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die eenduidig op persoonlijke behoeften zijn toegesneden of die op grond van hun gesteldheid niet voor retournering geschikt zijn of snel bederven kunnen of waarvan de vervaldatum is overschreden.
 2. Retourzendingskosten
  Je dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen als de geleverde producten overeenkomen met jouw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan EUR 40 of als je bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor jou geen kosten verbonden aan een retourzending. Zijn er voor jou geen kosten verbonden aan een retourzending, dan zorgt LENNY ervoor dat de producten bij jou worden opgehaald op een afgesproken dag. Wij verzoeken je om voor de verdere afhandeling contact op te nemen met de LENNY via info@lennyhuidverbetering.nl of telefonisch onder + 31 (0) 6-40459532 op maandag t/m woensdag van 9 – 17 uur

 

 • 5 Prijzen
 1. De op internet genoemde prijzen zijn vrijgesteld van btw.
 • 6 Ontvangst van de factuur
 1. De klant ontvangt de factuur in pdf-formaat op het door hem aangegeven e-mailadres. Een verandering van het e-mailadres moet men onmiddellijk schriftelijk aan LENNY meedelen. Met de bezorging van de zending is een factuur in papiervorm toegevoegd.
 • 7 Vervaldata en betaling
 1. Je kunt de koopprijs per Ideal of Bancontact betalen. LENNY behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalwijzen in specifieke gevallen niet aan te bieden.
 • 8 Eigendomsvoorbehoud
 1. De geleverde producten blijven tot aan de volledige betaling hiervan eigendom van Lenny huidverbetering & anti-aging
 • 9 Garantie, schadevergoeding, teruggave
 1. Vertonen de geleverde producten gebreken, dan is LENNY conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor zover geen afwijkende regelingen van toepassing zijn.
 2. Zorgt LENNY alsnog voor correcte nakoming en heeft deze nakoming door middel van een vervangende levering plaatsgevonden, dan ben je verplicht om de eerst geleverde producten binnen 30 dagen op kosten van LENNY naar LENNY terug te sturen. De producten met gebreken dienen volgens de wettelijke voorschriften teruggezonden te worden. LENNY behoudt zich het recht voor om onder de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.
 3. Bij vragen over gebreken en over de afhandeling van reclamaties kan je contact opnemen met onze klantenservice via info@lennyhuidverbetering.nl
 4. LENNY is onbeperkt aansprakelijk als de oorzaak van de schade op opzet of grove nalatigheid berust.
 5. Voorts is LENNY aansprakelijk bij een licht nalatige schending van wezenlijke plichten als deze schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of voor de schending van plichten als het vervullen van deze plichten een correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt of van plichten waarbij u er normaal gesproken op mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In dat geval is LENNY echter uitsluitend aansprakelijk voor de te voorziene schade die eigen is aan deze overeenkomst. LENNY is niet aansprakelijk voor een licht nalatige schending van andere dan in de bovenstaande zinnen genoemde plichten.
 6. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij verwijtbare schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na overname van de garantie voor de gesteldheid van het product en bij op bedrieglijke wijze verzwegen gebreken. Productaansprakelijkheid op grond van de Nederlandse wet blijft onverminderd gelden.
 7. Voor zover de aansprakelijkheid van LENNY uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.
 • 10 Toekenning van rechten / recensies van klanten
 1. LENNY kent jou het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht toe om de je als of via de LENNY-website ter beschikking gestelde LENNY-content voor eigen doeleinden te gebruiken. Dit omvat het recht om de LENNY-content onveranderd voor het genoemde doel op een eigen eindapparaat te vermenigvuldigen als en voor zover deze vermenigvuldiging voor het gebruik van de LENNY-content noodzakelijk is en de LENNY-content voor vermenigvuldiging bedoeld en geschikt is. Andere gebruiksrechten word je niet toegekend. Je hebt – voor zover in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toegestaan – in het bijzonder niet het recht om de jou ter beschikking gestelde LENNY-content geheel of gedeeltelijk aan derden door te geven, derden toegang hiertoe te verlenen, deze content op andere wijze dan door gebruik van uitdrukkelijk hiervoor bedoelde functionaliteiten te wijzigen of op andere wijze te bewerken of voor het opstellen van een eigen databank en/of een informatiedienst te gebruiken.
 2. Als je ervoor kiest om door middel van de door LENNY ter beschikking gestelde functionaliteiten op de LENNY-website content te plaatsen, dan verleent je LENNY het niet-exclusieve recht om de door jou geplaatste content bewerkt of onbewerkt op de LENNY-website en via andere media te vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar toegankelijk te maken en op andere wijze in verband met de producten en diensten van LENNY te publiceren. LENNY kan de door jou geplaatste content onder de hiervoor gebruikte naam gebruiken, behoudt zich echter het recht voor om deze naam in te korten of weg te laten. LENNY behoudt zich het recht voor om content niet of slechts voor een beperkte periode op de LENNY-website weer te geven en deze in te korten of te wijzigen. Door gebruikers geplaatste content geeft uitsluitend de mening van klanten weer.
 • 11 Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens
 1. Bij het gebruik van de LENNY-website en de LENNY webshop verzamelen wij bepaalde – ook persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt je bij de informatie over gegevensbescherming.
 • 12 Toepasselijk recht
 1. Van toepassing is het Nederlands recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG).
 • 13 Alternatieve geschillenbeslechting
 1. LENNY doet zijn best eventuele meningsverschillen aangaande een koopovereenkomst met jou in goede verstandhouding op te lossen. Bovendien is LENNY in principe niet bereid en verplicht om deel te nemen aan procedures voor geschillenbeslechting voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.
  2. De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting („OS- platform“), bereikbaar via de externe link: http://ec.europa.eu/odr. Het biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling eerst zonder de tussenkomst van een rechtbank op te helderen.